برای این ساعت از وبسایت نوقند چند تصویر ماهواره ای از روستای نوقند برای شما قرار دادیم که میتونید در ذیل این پست ببینید .