تصاویری که در این پست میبینید مربوط به یک قاشق بسیار قدیمی است که در سالیان اخیر حین تخریب خانه ای قدیمی در نوقند یافت شده است . آنچه که از ظاهر این قاشق پیداست حدود ۲۰۰ سال قدمت دارد.