در این پست از وبسایت نوقند مجموعه تصاویری بینظیر از نوقند را قرار دادیم. برا مشاهده در اندازه اصلی ، روی تصاویر کلیک کنید .

لازم به ذکر است هر کدام از اسامی یاد شده در تصاویر زیر دارای توضیحاتی است که بزودی در پستهای بعدی ارائه خواهد شد .