تصاویری که در این گالری قرار دادیم مربوط به سوگواره ثارالله ، اولین همایش شبیه خوانان شهرستان بیرجند در سال ۱۳۷۳ میباشد که توسط جهاد سازندگی آن زمان برگزار شده بود .

در این سوگواره شبیه خوانی گروه نوقند به دلیل اجرای دقیق و تحسین برانگیز تعزیه حضرت ابولفضل به عنوان گروه برتر انتخاب شد .

فیلمبردار :آقای فلارگی