در این نوشتار از وبسایت نوقند مجموعه تصاویری مردمی از نوقند رو برای شما بارگذاری کردیم ، تصاویر زیر گلچینی از افرادی قدیمی تا بسیار قدیمی هست که دیدنشان خالی از لطف نیست، نظرات خودتون رو در مورد این تصاویر ارسال کنید .