kaboj

یک رسم خوب از نوقند قدیم : کَبُج
میدونید که قدیما همه قوت گندم خودشون رو کشت میکردن و گندم سالانه شون رو از کشت و کار خودشون تهیه میکردند ، یه رسم بسیار تحسین برانگیز بوده در همین رابطه به اسم کَبُج
بدین صورت که وقتی گندم ها رو از خوشه ها جداسازی میکردند در خرمن ها حالا با خرمن کوب یا هر چیزی ، اگر هر بچه ای در اون اطراف بوده صداش میزدن و میگفتن بیا تا بهت کَبُج بدیم ، و هر بچه ای رو یکی دو مشت گندم خالص میدادند تا ببره خونش .
به اون مشت گندم خیراتی کَبُج میگفتند .

و این نشان از فرهنگ غنی و انسانیت قابل تحسین مردم این منطقه داره

وبسایت رسمی نوقند : Nughand.ir
کانال رسمی نوقند : @Nughand